Uluslararası Kaynak Uzmanlığı

Uluslararası Kaynak Uzmanlığı

Kaliteli ve ekonomik kaynaklı imalat mesleki bilgiyi gerektirir. Metallerin işlendiği hemen tüm alanlarda yapı elemanlarının kaynaklı birleştirmeleri kullanılır. Kural olarak kaynaklı birleştirmelerin kalitesinden beklentiler yüksektir. Kaynak dikişi genellikle ana malzemenin özelliklerini sağlamalıdır.

Ama bu beklentiler, kaynaklı imalatın ekonomikliğini kötü yönde etkilemeden sağlanmalıdır. Bu ekonomiklik ve gerekli kaynak dikişi kalitesini ancak bir kaynaklı imalatın planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesinin, başlangıçtan sonuna kadar bir uzman tarafından veya onun kontrolünde yapılmasıyla mümkündür.

İmalat sırasında kaynak uzmanının görev alabileceği alanlar:

-Kaynaklı konstrüksiyonun kaynağa uygun tasarımı.
-Malzemelerin kaynağa uygunluklarına göre seçimi
-Kaynak yöntemlerinin, cihazlarının ve kaynak dolgu malzemelrinin seçimi
-Kaynak dikişinin yeri, çeşidi ve kaynak dikişi ağız hazırlığının belirlenmesi
-Puntalama, kaynak sırası ve çalışma tekniğinin belirlenmesi
-Kaynakçıların seviyelerine göre seçilmesi, çalışma numunelerinin kaynaklanması
-Kaynak dikişi ağız hazırlığının kontrolü, kaynaklı imalatın denetimi
-Kaynak dikişlerinin değerlendirilmesi

Özellikle taşıyıcı yapı elemanlarının imalatında kaynak tekniği kurallarına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde maddi ve insan hayatını tehlikeye sokan hatalar oluşabilir. Bilinen mesleki bir eğitimde kaynak tekniğinin gerektirdiği bir çok konunun detaylı bir şekilde işlenmesi mümkün olamamaktadır. Bundan dolayı ek bir eğitim gereklidir. Bu, Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) kaynak uzmanı eğitimi ile sağlanabilir. Kaynak uzmanı eğitiminin ne kadar önemli olduğu hakkındaki fikri, kaynak uzmanın sorumlu kaynak denetim personeli olarak niteleyen standardlar verebilir. Bunlara örnek olarak EN 14731, DIN 18800, DIN 15018, AD-Klavuzu HP3 verilebilir.

Kaynak uzmanı eğitimi IIW yönetmeliklerine göre verilmekte ve yapılan sınavla sona ermektedir. Sınavlar IIW ve Türk Yetkilendirilmiş Kurumu statüsündeki Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi denetiminde gerçekleştirilmektedir.

Ön koşullar:
-Metal işleri endüstrisinde ustalık, tekniker veya mühendislik eğitimi almış olmak,
-Kaynak öğretmeni veya ustası eğitiminden sonra metal işleri konusunda 3 yıl deneyim ve Bölüm-0'ın sınavından başarılı olmak

Eğitimin bölümleri, eğitim süresi
-Bölüm-0: Genel temel kavramlar (usta vasfı olmayan katılımcılara özel bilgi notlatrı verilir). Kendi başına eğitim +16 saat Yazılı sınav 2 saat

-*Bölüm-1: Kaynak tekniği temel bilgileri (mesleki teorik temel bilgiler) 34 saat.

-Bölüm-2: Pratik uygulamlar (kaynak çalışmaları ve uygulamalı örnekler) 60 saat.

-Bölüm-3: Teorik eğitim (kaynak tekniği bilgilerinin derinleştirilmesi, uygulama örnekleri) 134 saat

Yazılı ve sözlü sınavlar 16 saat.

*eğitimin bu bölümü, sınava tabi tutululan bir ustalık eğitimi alınmış ise, atlanabilir.

Eğitim Konuları (Ağırlık Noktaları)
1- Kaynak yöntemleri ve cihazları:
Kaynak akım üreteçleri, elle ark kaynağı, metal koruyucu gaz kaynağı, tungsten asal gaz kaynağı, tozaltı kaynağı, direnç kaynağı, gaz kaynağı, yakarak kesme, özel kaynak yöntemleri, plastik kaynağı.

2- Malzemeler ve kaynak sırasındaki davranışları:
Temel malzeme bilgileri, yapı çelikleri standardları, alaşımsız-düşük alaşımlı-yüksek alaşımlı çeliklerin kaynağa uygunlukları, aluminyum-bakır ve nikel malzemelerinin kaynağa uygunlukları, tahribatlı malzeme ve kaynak dikişi muayenesi, metallografi.

3- Tasarım ve hesaplama: Temel kavramlar, kaynak dikişi gösterimi ve hazırlığı, köşe dikiş birleştirmeleri, alın dikiş birleştirmeleri, kaynaklı yapı elemenlarına şekil verme, farklı gerilimlerdeki kaynaklı yapı elemanlarının davranışları.

4- Üretim ve uygulama teknikleri:
Kaynaklı imalat yapılan işyerlerinde kalite güvencesi, uygunluk belgeleri, yöntem testleri, kaynakçı sınavları, içgerilimler ve yapı elemanlarındaki çarpılma, tahribatsız malzeme ve kaynak dikişi muayenesi, ekonomiklik, atelye düzenekleri, iş güvenliği, uygulama örnekleri.

Sınav
Yazılı ve sözlü sınavlar DVS-sınav komisyonu tarafından uygulanır.

Diploma
IIW-Uluslararası Kaynak Uzmanı Diploması-İngilizce

Kaynak uzmanını bir çok görev bekliyor
Kaynak uzmanı vasıflandırması, metal işleri yapılan işletmelerdeki bir ustanın, kaynak öğretmeninin veya usta işçini görevlerini oldukça genişletir. Çok çeşitli ve sorumluluk gerektiren görevler bu kişiye verilebilir: "Küçük Uygunluk Belgesi" çerçevesinde sorumlu kaynak denetimi bir çok kaynaklı imalat için, standardlar veya teslim şartları, kaynaklı imalat yapan işletmenin uygunluğunu kanıtlamasını isterler. Bu uygunluk belgesi, eğer işletme taşıyıcı kaynaklı konstrüksiyon imal ediyorsa, o işletmenin bir çeşit "Kaynak tekniği lisansı" dır. Küçük çaptaki çelik yapıların üretimini yapan bir işletme "Küçük Uygunluk Belgesi"ne sahip olmalıdır.

Böylece, örneğin aşağıdaki yapı elemenları imal edilebilir ve kaynaklanabilir:

-Destek aralığı 16m 'ye kadar olan taşıyıcılar

-Uzunluğu 16m 'ye kadar olan yüksek gerilim hattı direkleri ve destekler

-Et kalınlığı 8mm 'ye kadar olan silolar

-Asitli veya hayvan yemi tankları

-Uzunluğu 5m 'den fazla olan çelik merdivenler

-Taban kirişlerindeki yatay yüklenmesi 500N/m'nin üzerinde olan trabzanlar.

Temel uygunluk belgesi S235JR (St37) malzemesinden imal edilmiş yapı elemanlarını kapsar; paslanmaz çelikleri de kapsayacak şekilde genişleyebilir.

Bu "Küçük Uygunluk Belgesi"nin verilmesinin bir şartı da, işletmede bir kaynak uzmanının kaynak denetimini yapıyor olmasıdır. Kurallar veya teslim durumlarının gerektirdiği ve buna benzer uygunluk belgelerinin kaynak uzmanını görevlendirmeyi şart koşan imalat alanları, kazan imalatı, vinç imalatı, beton çeliği kullanılan alanlar, taşıt aracı imalatı ve diğer imalatlardır.

İşletme Bölümlerinde Uygulama Görevleri Orta ve büyük ölçekli işletmelerde, kaynak uzmanları, kaynak tekniğinde çalışma kurallarına uyulmasının sağlanması için çeşitli idari işlerde görevlendirilirler. Bunlar için aşağıdakiler örnek olarak verilebilir:
-Atelye idaresi, şantiye idaresi
-Çalışma ön hazırlığı
-Kalite güvencesi, kaynakçı denetimi -Araştırma bölümü, müşteri danışmanlığı

EĞİTİM TARİHLERİ :
Kursu açmak için yeterli başvuru sağlandığında tarih belirlenecektir.

Kaynak Uzmanlığı Kursu Fiyatı : 2400 EURO + %18 KDV

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için :
Katılımcının kayıt yaptırabilmesi için ekteki
BAŞVURU FORMU'nda istenen bilgileri başvuru adresine telefon, fax veya elektronik posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Tel: 0312 - 210 36 89 - 210 21 49 - 210 36 92 - 210 36 94
Faks: 0312 - 210 21 49
E-mail: tansal@metu.edu.tr