HAKKIMIZDA

TARİHÇE

Kaynak Teknolojisi Birimi, ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma ve Uygulama Merkezi içerisinde yer alır. Bu Merkez,1988 yılında Türk-Alman Teknik işbirliği çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesinde kurulmuştur. Alman Federal Malzeme Araştırma ve Test Enstitüsü (BAM-Berlin), Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti (DGZfP) ve Alman Kaynak Teknolojisi Enstitüsü (SLV) katkıları ile 8 yıl süren bu projede, kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene laboratuvarları kurulmuş, personelimizin Almanya ‘da 2-3 yıl eğitilerek en üst düzeyde belgelendirilmeleri sağlanmıştır.

Kaynak Teknolojisi Birimi, büyük bir hızla gelişen kaynak teknolojisine paralel olarak, Türk endüstrisinde kalite güvencesi bilincinin yaygınlaşması amacıyla eğitim, sertifikasyon, danışmanlık ve araştırma hizmetleri vermektedir.

Merkezimiz 2008 yılında Uluslararası Kaynak Enstitüsü'ne (IIW) üye olmuştur.

Kaynak Mühendisliği Eğitimi
Merkezimiz, Nisan 2010'a kadar GSI-SLV tarafından onaylanan bir ATB (Authorized Training Body) olarak faaliyet göstermiştir (GSI-SLV Almanya'daki ANB "Authorized National Body" nin denetimindedir). Sınavlarda Alman yetkililer görev almış; sınavda başarılı olanlara Alman Kaynak Cemiyeti (DVS) diploması ile birlikte IIW-IWE (Uluslararası Kaynak Mühendisi) diploması verilmiştir. Bu sistem çerçevesine yapılan toplam 28 kursta, Merkezimizden diploma alarak Kaynak Mühendisi olanların sayısı 800'ü aşmıştır.

Merkezimiz, ANB-TR (Yetkili Ulusal Kuruluş) nin, Ocak 2011'de IIW tarafından resmen tanınmasına paralel olarak Yetkili Eğitim Kuruluşu (ATB) onayı için ANB-TR'ye resmen başvurmuş; 13 Nisan 2011'de IIW kriterlerine göre yapılan denetimi takiben 30 Nisan 2011 tarihindeki TKTA (Türkiye Kaynak Teknolojileri Akademisi) ANB-TR Yönetim Kurulu toplantısında ATB olarak onaylanmıştır. Bu tarihten sonra, ODTÜ'de düzenlenmekte olan ve düzenlenecek eğitimlerin sınavları ANB-TR ile birlikte yapılmaya başlanmıştır. Katılımcılara ODTÜ'de eğitim aldıklarını belirten bir sertifikanın yanında, sınavlarda başarılı olanlara uluslararası geçerli olan IIW Kaynak Mühendisliği diploması ANB-TR aracılığıyla verilmektedir. ODTÜ'deki kurslarda, eğitim sisteminde herhangi bir değişiklik olmadan, sınav aşaması ulusal yapı içerisinde ANB-TR ile birlikte gerçekleştirilmektedir. ODTÜ'deki eğitimler sırasında, önceden olduğu gibi Alman uzmanlar tarafından seminerler verilmeye devam edilmektedir.

Kaynakçı Eğitimi ve Belgelendirme
ODTÜ - Kaynak ve Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi (ODTÜ-PSM), tahribatsız muayene personel belgelendirmesine ilaveten EN ISO 9606-1 'e göre çelik kaynakçısı ve EN ISO 9606-2'e göre alüminyum kaynakçısı belgelendirmesini TÜRKAK akreditasyonu altında yapmaya Mayıs 2011 'de başlamıştır (Akreditasyon No: AB-0002-P, Rev.06). Sınavlar, ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezinin kaynak atölyesinde veya çok sayıda adayın katılması ve gerekli sınav koşullarının (kaynak ekipmanı ve sarf malzemesi) sağlanması durumunda adayların çalıştığı kurumda yapılabilmektedir.
Talep edildiğinde, kaynakçı sınavlarında başarılı olan katılımcılara, Alman akreditasyon sistemi denetiminde olan uluslararası geçerli GSI-SLV-Münih kaynakçı sertifikaları verilmektedir (Bu hizmet Merkezimizin kuruluşundan beri devam etmekte olup belgelendirilen kaynakçı yazısı 5600 'ü aşmıştır).

Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri ve Akademik Çalışmalar
Sanayi kuruluşların Ar-Ge talepleri tecrübeli uzmanlarımız tarafından karşılanmaktadır.
Akademik çalışmalar ODTÜ ‘deki lisans ve yüksek lisans programları çerçevesinde gerçekleşmektedir. Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin ders programlarında yer alan seçmeli derslere laboratuvar hizmetleri verilmektedir. Merkezimizin katkılarıyla ODTÜ ‘de 37 yüksek lisans/doktora çalışması sonuçlandırılmıştır. 60 civarında ulusal ve uluslararası makale/bildiri yayınlanmıştır.

Test Hizmetleri
Firmalardan gelen başvurular doğrultusunda kaynak testleri, mekanik ve tahribatsız muayeneler, uygulamalı araştırma çalışmaları ve danışmanlıklar yürütülmektedir.
· Tahribatsız Muayene Testleri (ultrasonik, radyografi, manyetik parçacık, penetrant, gözle muayene, girdap akımları)
· Kaynak Testleri (Ürün ve metot vasıflandırma)
· Mekanik Testler
Çekme (EN 895, EN 15614-1, EN 10002, API 1104, ASME Sec IX, AWS D1.1, AWS D1.4);
Brinell & Vickers sertlik (EN 1043, EN 15614-1, ASTM E92, ASTM E10);
Çentikli darbe (EN 875, EN 15614, EN 10045);
Eğme (EN 910, EN 15614, API 1104, ASME Sec IX, AWS D1.1, AWS D1.4);
Kaynaklı parçalar için darbe (API 1104).
· Hasar Analizi (gevrek kırılma, yorulma, sürünme, korozyon).