AKADEMİK

ARAŞTIRMA

Merkezimizde, sanayi kuruluşlarından gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Araştırma faaliyetlerimiz, Merkezimizin test laboratuvarları ve Üniversitemiz bünyesindeki diğer laboratuvar olanakları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Tamamlanan tez çalışmaları

Mekanik Laboratuvarı

ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezi, başta kaynaklı imalat alanında endüstride ihtiyaç duyulan mekanik testleri yapabilmektedir.

Mekanik testler
Çekme Testi kapsamında kaynaklı birleştirmelerin yöntem testleri ve malzeme testleri yapılmaktadır.
Cihaz: ALŞA 40ton

Sertlik taramaları (Hardness test): Brinell (HB) ve Vickers (HV) sertlik ölçümleri
Cihaz: Shimadzu HSV-20

Çentik darbe testleri (Charpy impact test): Test sıcaklığı soğutma ünitesi ile -30oC'ye kadar (-75oC'ye kadar inilebilir), 
Cihaz: RKP450 Roell Zwick 300Joule

Eğme testleri kapsamında kaynaklı birleştirmelerin ve malzemelerin eğme testleri yapılmaktadır.
Cihaz: ALŞA 40ton

Çentikli kırma testi kapsamında kaynaklı birleştirmelerin çentikli kırma testleri yapılmaktadır.
Cihaz: ALŞA 40ton