Uluslararası Kaynak Muayene Personeli

Uluslararası Kaynak Muayene Personeli-Temel Eğitimi

(International Welding Inspection Personnel-Basic, IWIP-B)

Kaynaklı imalat konusunda uluslararası platformda söz sahibi Türk firmaların sayısı gün geçtikce artmaktadır. Firmalarımızın bu küresel piyasada bir adım öne geçmek ve rekabet şanslarını arttırmak için kullandıkları yol ise bilincli ve vasıflı eleman istihdamıdır.

İmalat ile kalite arasındaki bağın pratiğe dayalı bilgi birikimi ile kurulabilmesi için, kaynak mühendislerinin kaynak dikişlerinin muayenesi alanında daha detaylı bilgiye sahip olması veya bu konuda çalışacak ara elemanların yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeplerden dolayı GSI SLV-TR, Uluslararası Kaynak Muayene Personeli-Temel (International Welding Inspection Personnel-Basic) eğitimlerine başlamaktadır. Eğitimler ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma / Uygulama Merkezi işbirliği ile yapılacaktır. Eğitim ve belgelendirme Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW)yönergelerine uygun olacaktır ve yapılacak sınavlarda başarılı olanlar uluslararası geçerlilikte IWIP-B belgesi almaya hak kazanacaktır. Belgelendirme GSI SLV-Münih tarafından yapılacaktır.

Kimler Katılmalı:

Kaynak dikişlerinin muayenesi konusunda uzmanlaşmada ilk adımı atmak isteyen kaynak mühendisleri, kaynak teknikerleri, kaynak ile tanışmak isteyen mühendisler ve bu konuda çalışmak isteyen tekniker ve teknisyenler.

Eğitimi tamamlayan katılımcı, kaynak ve kalite sağlama konularında temel teorik ve pratik bilgiye sahip olacaktır. Aktarılan bilgiler ve yapılan uygulamalar ışığında, aşağıdaki konuları anlayıp, bilgisini etkin bir biçimde kullanabilecektir:

  • Kaynak dikişlerinin tahribatsız; mekanik (tahribatlı) ve gözle muayenesi,
  • Malzeme tanımları (spesifikasyonları) ve metalurji,
  • Kaynak ilave malzemesi tanımları (spesifikasyonları),
  • Teknik resimler, ölçüler ve uygulama toleransları,
  • Kaynak talimatları (WPS) ve yöntemler,
  • Muayene (test) yöntemleri ve kabul kriterleri,
  • İmalat sırasında ve sonrasında oluşabilecek kaynak dikişi düzensizliklerinin tanımlanması.

IWIP-B Eğitim Ücreti
IIW diplomalı Kaynak Mühendisi (IWE, EWE) ve Kaynak Teknikerleri için:
700,00 EUR + KDV
Mühendisler,Teknikerler, Teknisyenler için:
1.200 EUR + KDV
Sınav Ücreti: 250,00 EUR + KDV