Uluslararası Kaynak Mühendisliği Eğitimi

Uluslararası Kaynak Mühendisliği Eğitimi

GÜNCEL EĞİTİM TARİHLERİ :

İlkbahar eğitimi:  04 Mart 2024 - 14 Haziran 2024 

Sonbahar eğitimi: Ekim 2024 - Ocak 2025 (başvuru yapabilirsiniz)

Kaynak Mühendisliği Kursu ücreti :    ................ TL (KDV dahil)

Eğitim yeri: Metalurji & Malzeme Müh. Bölümü, E-Blok; E-101 nolu oda

 

2020 ve 2024 YILI GEÇMİŞ EĞİTİM DÖNEMLERİ:

Eğitim Dönemi: 2020-1; 02 Mart 2020 - 04 Kasım 2020 (eğitim ve sınavları tamamlanmıştır)

Eğitim Dönemi: 2020-2; 23 Kasım 2020 - 10 Mart 2021 (eğitim ve sınavları tamamlanmıştır)

Eğitim Dönemi: 2021-1; 09 Mart 2021 - 14 Temmuz 2021 (eğitim ve sınavları tamamlanmıştır)

Eğitim Dönemi: 2021-2; 04 Ekim 2021 - 21 Ocak 2022 (eğitim ve sınavları tamamlanmıştır)

Eğitim Dönemi: 2022-1; 14 Mart 2022 - 01 Temmuz 2022 (eğitim ve sınavları tamamlanmıştır)

Eğitim Dönemi: 2022-2; 10 Ekim 2022 - 19 Ocak 2023 (eğitim ve sınavları tamamlanmıştır)

Eğitim Dönemi: 2023-1; 06 Mart 2023 - 21 Haziran 2023 (eğitim ve sınavları tamamlanmıştır)

Eğitim Dönemi: 2023-2; 09 Ekim 2023 - 12 Ocak 2024 (eğitim ve sınavları tamamlanmıştır)

Eğitim Dönemi: 2024-1; 04 Mart 2024 - 13 Haziran 2024 (eğitim ve sınavları tamamlanmıştır)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezi, IIW (International Institute of Welding) üyesi ülkeler tarafindan tanınan uluslararası kaynak mühendisliği diplomasının verildiği eğitimler düzenlemektedir. Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezi, Türk endüstrisinin kaynak tekniği konusunda ihtiyaç duyduğu vasıflı kaynak mühendislerini yetiştirip belgelendirerek, endüstrinin ürün kalitesini arttırmayı ve uluslararası platformda söz sahibi olmasını amaçlamaktadır.

Uluslararası işlerde, ihalelere katılan kuruluşların kalite güvence sistemi çerçevesinde vasıflandırılmış personel çalıştırmaları şart koşulmakta ve bu kurallara uymayan kuruluşların imal ettiği mamullerin satış ve kabulüne izin verilmemektedir. Günümüzde, bu kurallar Türkiye için de geçerlidir.

Kaynak Mühendisi, uluslararası standartlara göre kalite güvencesinde önemli bir yapı taşı oluşturmaktadır. Kaynak Mühendisliği eğitimi, Uluslararası Kaynak Enstitüsü IIW'nin yönergelerine göre yürütülmekte olup, yaklaşık 500 saat sürmekte ve 3 bölüm halinde uygulanmaktadır. Bu eğitime, teknik alanda bir mühendislik diploması sahibi olanlar katılabilirler. Kurs sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan katılımcılara, IIW-Uluslararasi Kaynak Enstitüsünün "Uluslararası Kaynak Mühendisi" diplomalari verilmektedir.

ODTÜ Kaynak Teknolojisi Merkezi'nin yıllık eğitim faaliyetleri arasında yer alan Uluslararası Kaynak Mühendisliği Eğitimi, SLV-Münih kurumu ile ortaklaşa düzenlenmektedir. Dersler, Türk ve Alman uzmanlar tarafindan verilmekte, Alman uzmanlar tarafindan anlatılan dersler, Türkçe'ye tercüme edilmektedir.

ODTÜ Kaynak Teknolojisi Birimi, dünyada hizla gelişen kaynak teknolojisine paralel olarak Türk endüstrisinde "Kalite Güvencesi" bilincinin yaygınlaşması ve üretimde kalitenin arttırılması amacıyla eğitim, danişmanlık ve araştırma hizmetlerini sürdürmektedir. Verilen eğitim programları, Uluslararası Kaynak Enstitüsü IIW'nin yönergelerine göre, Münih Kaynak Eğitim ve Araştırma Enstitüsü -SLV-Münih'in işbirliğiyle yürütülmektedir. Sınavlar ise, IIW ve Türk Yetkilendirilmiş Kurumu niteliğinde bulunan Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi denetiminde ODTÜ'de gerçekleştirilecektir.

Teorik bölümlerde verilen eğitim ve temel konular :

Kaynak yöntemleri
Gaz kaynağı, Elle ark kaynağı, TIG kaynağı, MIG/MAG kaynağı, Plazma kaynağı, Tozaltı kaynağı, Elektrik direnç kaynağı, Termik kesme, Sert ve yumuşak lehimleme, Metal püskürtme, Plastikler için birleştirme yöntemleri, Özel kaynak yöntemleri.

Malzemeler ve kaynak esnasındaki davranışları
Çelik, Alüminyum, Bakır, Nikel, Titanyum; Alaşımları ve faz diyagramları, Karışık bağlantılar, Ana malzeme ve kaynaklı bölgelerin ısıl işlemi ve iç yapısı, Korozyon etkisi, Diğer malzemeler ve alaşımları, Farklı malzemelerin birleştirilmesi, Metalografik inceleme.

Konstrüksiyon, tasarım ve hesaplamalar
Kaynak tasarımının temelleri, Kaynak ağzı tasarımı, Statik ve dinamik yük altındaki yapı elemanlarının tasarımı ve hesapları.

Üretim, kalite güvencesi
Kaynak denetim personelinin görevleri, Uygunluk belgeleri, Kaynakçı sınavı, Kaynaklı yapı elemanlarında çarpılma ve iç gerilimler, Kaynak planı, Tahribatlı ve tahribatsız kaynak dikişi muayenesi, İş güvenliği, Kaynakta ekonomiklik.

EĞİTMENLER:

Öğr. Gör. Dr. Caner BATIGÜN

Öğr. Gör Zafer FİLİZ

Öğr. Gör. Mehmet TANSAL

Başvuru Ön şartı: Kursumuza başvuruda bulunup, eğitim ve sınavlar sonunda başarılı olup kaynak mühendisliği diploması alabilmek için öncelikle en az 4 yıllık bir MÜHENDİSLİK (Makina, Metalurji, Malzeme ve Metalurji, İnşaat gibi) eğitimi almış ve mühendislik diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Yukarıda sayılan mühendislik dallarından başka dallarda diplomaya sahip olanların 0312-2103689 numaralı telefondan veya tansal@metu.edu.tr e-posta adresinden kursa katılıp katılamayacaklarının bilgisini almaları gerekmektedir.

Mühendislik diploma fotokopisinin veya çıkış belgesinin eğitimin başlangıcında, noter tasdikli kopyası veya aslı da ibraz edilerek, merkezimize teslim edilmesi gereklidir. Sadece çıkış belgesine sahip olanların, eğitim sonundaki sınavlarda başarılı olsalar dahi, kaynak mühendisliği diplomaları kendilerine teslim edilmez. Ancak üniversite diplomalarını merkezimize getirdikleri zaman kendilerine kaynak mühendisliği diplomaları teslim edilir.

Başvuru Şekli : Katilimcıların başvuru için
BAŞVURU FORMU'na istenen bilgileri doldurarak internet ortamında göndermeleri gerekmektedir. Başvuranlara kayıt döneminde e-posta ile geri dönülecektir.

Kayıt Şekli:
Ön kayıt formunu doldurarak kursumuza başvuruda bulunmuş adayların kayıt işlemleri için yapması gerekenler ve kurs ücretinin ödenmesi hususunda gerekli banka hesap bilgileri e-posta yoluyla bildirilecektir. Kontenjanı dolan ve kayıt yaptırılabilecek ilgili dönem kurslarımızla ilgili bilgiler web sayfamızdan duyurulacaktır.

Kursumuz ile ilgili duyuruları web sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için :
Tel: 0312 - 210 36 89 - 210 36 93 - 210 36 92
E-mail: tansal@metu.edu.tr

web: http://wt.wtndt.metu.edu.tr/

Kontenjan :
Kontenjan, kursun gerçekleştirileceği salonun büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Başvuruların web adresimizdeki ön kayıt formu doldurularak yapılması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

- IIW-Uluslararasi Kaynak Enstitüsü'nün Kaynak Mühendisligi diploması verilmektedir.

- Kaynak Mühendisliği kursunun eğitim dili Türkçe'dir. Kursiyerlerin yeterli derecede Türkçe yazıp konuşabilmeleri gerekmektedir.

- Kaynak Mühendisligi eğitimini alabilmek için teknik alanda 4 yıllık lisans egitimi sonunda mühendislik diplomasına sahip olmak gereklidir. Diplomanın bir fotokopisinin, noter tastikli kopyası veya aslı ile birlikte kursun baslangıcında getirilmesi gereklidir. Sadece "çıkış belgesi" ibraz edenlere, eğitim sonunda yapılacak sınavlarda kaynak mühendisliği diploması almaya hak kazanmış olsalar dahi, diplomaları teslim edilmez. Üniversite diplomalarını ibraz etmelerini takiben kaynak mühendisliği diplomaları kendilerine verilir.

- Kurs süresi 520 saattir. Dersler, hafta içi her gün 08:50 - 17:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Kursa devam mecburi olup kursiyerlerin devamsızlık hakları 6 gün (kurs süresinin %10'u) ile sınırlıdır.

- Başka şehirlerden gelecek kursiyerler, kurs dönemince kalacakları yerleri kendileri temin etmek durumundadırlar. Merkezimiz kalacak yer sağlayamamaktadır.